OUR SERVICES

ניהול ופיקוח

עם ניסיון של עשרות אלפי מ"ר בפרויקטי בינוי בענף המשרדים והמסחר, שירות ניהול ופיקוח הינו חוד החנית של החברה. אנו מלווים פרויקטים משלב חיפוש הנכס ועד האכלוס כולל מענה ושירות במסגרת שנת הבדק הניתנת ע"י הקבלן והכל תוך שמירה הדוקה על מסגרת תקציבית, ירידה לרזולוציות מיקרוניות בפרטי הפרויקט והכרת כל חלק בו. אנו מקפידים על איכות הביצוע, עמידה בלוח הזמנים, בדיקת חשבונות, אישורי עבודות חריגות או שינויים, תיאום מול הרשויות ומול המזמין, ישיבות מעקב ותיאום הרמוני עם המתכננים והיועצים.

פרויקט מפתח - תאום תכנון ביצוע

מתן שירות "עד מפתח" תוך שילוב גורמים ביצועיים בפרויקט, בניהול ופיקוח שלנו, מתן מענה ללקוח קצה במחיר שלא משתנה, על בסיס מפרט טכני מותאם וברור הנותן שקט תעשייתי ברמת הביצוע, תוך התקשרות מלאה עם חברתנו בלבד כשאנו אמונים על הצד הביצועי, מתן כלל הביטוחים וההתקשרויות מול הספקים והקבלנים.

שירות מלא A-Z הכולל את השלבים הבאים: בדיקות היתכנות המשלבות שיטות, נהלים ותיעוד, הכנת פרוגרמה ואישורה על ידי הלקוח, הכנת תכנון ראשוני והגשת בקשה להיתרי הבנייה, תכנון מפורט, פיתוח האתר, ניהול משא ומתן והגשה עם הספקים השונים, ניהול החומרים, רכש, קליטת חומרים ובדיקתם, אחסון והנפקה לקבלנים השונים, ניהול הבנייה והאדמיניסטרציה בשטח, תפעול שוטף ופיקוח על העבודה על פי תקנות הבטיחות והנהלים, ניהול התקציב תוך הצגת כלל הנתונים ללקוח בשקיפות מלאה.

בין לקוחותינו

Scroll to Top